Проекти

ЕНЕРЖИ ТРЕЙД ООД е проектант и/или изпълнител на следните по-значими проекти :

 • Печатница "ДЕМАКС" - кв. Горубляне, гр. София - Резервоарно стопанство 14 м³, изпарителна станция 100 кг/ч - референция
 • Търговски център "Mr. Bricolage" - гр.София - Резервоарно стопанство 20 м³, изпарителна станция 150 кг/ч, регулиращи групи, тръбна разводка - референция
 • Газификация на "Агрия"АД, гр. Пловдив - референция
 • Търговски център "Mr. Bricolage" - гр.Пловдив -
  I. Газово стопанство и инсталации - Резервоарно стопанство 20 м³, изпарителна станция 150 кг/ч, регулиращи групи, тръбна разводка;
  II. Отопление, вентилация и климатизация - референция
 • Печатница "ДЕМАКС" - кв. Кремиковци, гр. София - Резервоарно стопанство 20 м³, изпарителна станция 300 кг/ч
 • Атракционен център "СОФИЯ ЛЕНД" - Резервоарно стопанство 2 х 20 м³, изпарителна станция 300 кг/ч, регулиращи групи, тръбна разводка - референция
 • Автогазоснабдителни станции на: "ОМВ", "ШЕЛ", "ПЕТРОЛ", "ГАЗТРЕЙД", "ПЕТРОКОМ"